Menadžment

Ana Jovanović

Sportski direktor

Zorica Jevtić

Operativni direktor

Milica Đokić

Fizio kordinator

Branka Luković

Teniski kordinator