Pravilnik za roditelje

Primenom odgovarajućeg sportskog ponašanja ostvarićemo iskreno, zdravo i prijatano sportsko okruženje. Za sve nejasnoće i probleme koji se budu javili u njegovoj primeni pravilnika, roditelji treba da se obrate odgovornom licu. Vrlo je važno da budete svesni da se deca ponašaju drugačije kada ste Vi prisutni, zato nam je jako bitno da nam dozvolite da dobijemo njihovo poverenje i treniramo sa njima bez Vašeg prisustva.

 • 1.Samo trener i dete/igrac mogu da budu na terenu/teretani za vreme treninga. Centar nalaže da roditelji/staratelji i članovi porodice ne ulaze na teniski teren i teretanu za vreme treneninga da bi se trenerima obezbedio kvalitetniji rad sa detetom/igracem.
 • 2.Poštujte i uvažavajte trenere svoga deteta, trudite se da sa njima nikada ne razgovarate za vreme treninga ili takmičenja i nikada u prisustvu deteta, već na dogovorenom mestu.
 • 3.Ukoliko imate sugestije, konstruktivnu kritiku i zamerke na rad trenera, tim “Novak Tenis Centra” je tu da Vas sasluša i uvaži Vaše mišljenje.

 • 4.Roditeljima/starateljima će biti dozvoljeno da prisustvuju jednom treningu nedeljno, radi uvida u način rada i to isključivo u prisustvu i dogovoru sa trenerom.
 • 5.Fizički kontakt ili pretnja u okviru “Novak Tenis Centra”, će biti najstrože sankcionisana u vidu zabrane prisustva roditelja/staratelja “Novak Tenis Centru”
 • 6.Verbalna komunikacija roditelja/staratelja, članova porodice sa detetom/igracem i trenerom za vreme treninga nije dozvoljena osim u posebnim okolnostima/potrebama.
 • 7.Roditelji/staratelji ne smeju u razgovoru sa detetom da narušavaju autoritet trenera, već ako postoji bilo kakav vid nezadovoljstva to izlože na sastanku sa odgovornim ili glavnim trenerom.
 • 8.Centar će prezentovati roditeljima/starateljima plan rada i razvoja deteta i u skladu sa tim, pružati uvid u postignut napredak na svim poljima ili uvoditi eventualne promene u programu i načinu rada, uz moguću sugestiju roditelja.
 • 9. Komunikacija sa trenerima van radnog vremena se ne praktikuje, osim u dogovoru sa trenerom, isključivo po potrebi i samo u vanrednim okolnostima. Poštujte privatnost trenera Vašeg deteta, kao sto će i trener poštovati privatnost Vas i Vaše porodice.
 • 10.Molimo Vas da plaćanja vršite na vreme, u suprotnom, kašnjenjem rizikujete mesto u “Novak Tenis Centru” kao i diskontinuitet treninga Vašeg deteta
 • 11.Svako dete tokom nedelje će igrati sa decom slabijeg, istog ili jačeg ranga.
 • 12.Centar će, kroz specijano osmišljenje radionice i edukativne programe koje se preporucuju roditeljima radi boljeg uvida u potencijalne izazove na putu profesionalnog sporta i tako pružiti podršku roditeljima/starateljima u razumevanju njihove uloge.
 • Napomena: U slucaju povreda pravilnika – menadžment izdaje sankciju u skladu sa tim